Wetgeving

Wetgeving:


Voor inbraakbeveiliging is het KB van 25 april 2007: 'Voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen" de belangrijkste leiddraad.


In plaats van wetteksten neer te schrijven, wordt u bij ons eerste bezoek op een duidelijke manier ingelicht over deze wetgevingen en krijgt u in een beknopt tijdsbestek een correct beeld en worden misverstanden hieromtrent verduidelijkt. Via onderstaande link is eveneens informatie terug te vinden:


VIGILIS

 

Ten laatste 10 dagen na de ingebruikname dient het alarmsysteem gemeld te worden bij het meldpunt voor alarminstallaties.  Securyp kan U hierin begeleiden.

  Securyp kan dit tesamen met u in orde brengen bij de opstart van een installatie.


POLICEONWEB

Wat camerabeveiliging betreft, werd de 'camerawet' van 21 maart 2007 in het leven geroepen. Afhankelijk van de plaats waar camera's opgesteld worden, dienen er pictogrammen van bepaalde grootte opgehangen te worden op de toegangswegen.

Voor werkplaatsen (bedrijven) geldt eveneens de CAO 68.

In bepaalde gevallen moet het systeem 1 dag voor de ingebruikname gemeld worden aan de privacycommissie.  Securyp kan U hierbij begeleiden. Via onderstaande link komt u op dewebsite van de privacycommissie terecht.


Privacycommissie